Wang Yidong's
Home Page
Wang Yidong's
Oil Paintings
Wang Yidong's
Drawing&Sketches
Wang Yidong's
Limited Edition Prints
Wang Yidong's
Biography
Wang Yidong's
Art Online
Wang Yidong's
Creative Archive

Art Brothers

Contact Us
 王沂东主页  王沂东油画  王沂东素描  王沂东限量版画  王沂东传略  王沂东艺术在线  王沂东创作档案  艺术兄弟网  联系我们
                 
    首页 > 王沂东主页 > 王沂东1980's油画        
Wang Yidong's
Oil Paintings

List of Oil Paintings
1970's 1980's 1990's 2000's以来
王沂东油画 王沂东油画全集目录
/td>
 农家小院
 布面油画 45x45cm
 王沂东 1989年
   冬天里的阳光
 布面油画 100x150cm
 王沂东 1989年
   微风
 布面油画 65x80cm
 王沂东 1988年
   窗前的女人体
 布面油画 50x60cm
 王沂东 1988年
   铁蛋
 布面油画 61x46cm
 王沂东 1986年
   刘二叔
 布面油画 65x50cm
 王沂东 1986年

 肖像
 布面油画 55x60cm
 王沂东 1986年
   北方女子肖像
 布面油画 61x43cm
 王沂东 1986年
   母与女
 布面油画 120x120cm
 王沂东 1984年
   有这么一个小院
 布面油画 180x180cm
 王沂东 1983年
   
   


京ICP备10049778号  总编辑: 晓叶 电子邮箱:469299329@qq.com  artbrothers@163.com 本站网络实名、通用网址:艺术兄弟网
网址:artbrothers.cn  艺术兄弟.中国  wangyidong.com  王沂东油画作品  王沂东素描作品 等所有信息未经过允许严禁转载