Wang Yidong's
Home Page
Wang Yidong's
Oil Paintings
Wang Yidong's
Drawing&Sketches
Wang Yidong's
Limited Edition Prints
Wang Yidong's
Biography
Wang Yidong's
Art Online
Wang Yidong's
Creative Archive

Art Brothers

Contact Us
 王沂东主页  王沂东油画  王沂东素描  王沂东限量版画  王沂东传略  王沂东艺术在线  王沂东创作档案  艺术兄弟网  联系我们
                 
    首页 > 王沂东主页 > 王沂东2000's以来素描        
Wang Yidong's
Drawing&Sketches

List of Drawing&Sketches
1970's 1980's 1990's 2000's以来
王沂东素描 王沂东素描全集目录
王沂东 2000's以来素描作品

 立夏
 纸本铅笔 54.5x78.5cm
 王沂东 2010年
   野山系列--过河
 纸本铅笔 78.8x54.6cm
 王沂东 2010年
   春袭羽萍沟
 纸本铅笔 76x61cm
 王沂东 2010年
   柳丫儿
 纸本铅笔 76x61cm
 王沂东 2008年
   银手镯
 纸本铅笔 37.3x54.5cm
 王沂东 2006年
   远方的来信
 纸本铅笔 55x75cm
 王沂东 2006年

 回娘家
 纸本铅笔 75x55cm
 王沂东 2006年
   阳光与我同行
 纸本铅笔 74x54.8cm
 王沂东 2005年
   深山里的太阳
 纸本铅笔 75x55cm
 王沂东 2005年
   静静的小溪
 纸本铅笔 79x54.5cm
 王沂东 2004年
   纯真年代
 纸本铅笔 75x55cm
 王沂东 2004年
   跳跃的烛光
 纸本铅笔 54.5x39.3cm
 王沂东 2004年

 晌午
 纸本铅笔 54.5x37.3cm
 王沂东 2004年
   玩牌的姑娘
 纸本铅笔 55x43cm
 王沂东 2004年
   檀香扇
 纸本铅笔 75x55cm
 王沂东 2003年
   蒲公英
 纸本铅笔 53x75cm
 王沂东 2003年
   回娘家
 纸本铅笔 55x75cm
 王沂东 2003年
   山菊花
 纸本铅笔 75x55cm
 王沂东 2003年

 小翠
 纸本铅笔 75x53cm
 王沂东 2003年
   小媳妇
 纸本铅笔 75x55cm
 王沂东 2003年
   女孩头像
 纸本铅笔 35x25cm
 王沂东 2003年
   回娘家
 纸本铅笔 55x75cm
 王沂东 2003年
   喜鹊
 纸本铅笔 34.9x54.5cm
 王沂东 2003年
   远方的来信
 纸本铅笔 74x55cm
 王沂东 2002年

 远方的来信
 纸本铅笔 74x53cm
 王沂东 2002年
   信
 纸本铅笔 73x51cm
 王沂东 2002年
   新娘
 纸本铅笔 51x74cm
 王沂东 2002年
   心事
 纸本铅笔 54x35cm
 王沂东 2002年
   天上人间之一
 纸本铅笔 74x52cm
 王沂东 2002年
   天上人间之二
 纸本铅笔 57x76cm
 王沂东 2002年

 素描头像
 纸本铅笔 26x35cm
 王沂东 2002年
   山那边飘来的歌声
 纸本铅笔 74x53cm
 王沂东 2002年
   立秋
 纸本铅笔 75x55cm
 王沂东 2002年
   静静的河谷
 纸本铅笔 74x53cm
 王沂东 2002年
   吉日
 纸本铅笔 74x55cm
 王沂东 2002年
   红色的梦
 纸本铅笔 74x53cm
 王沂东 2002年

 小媳妇
 纸本铅笔 57x76cm
 王沂东 2001年
   夏日清泉
 纸本铅笔 74x53cm
 王沂东 2001年
   茉莉花
 纸本铅笔 79x55cm
 王沂东 2001年
   蝉鸣
 纸本铅笔 74x53cm
 王沂东 2001年
   

王沂东 1990's素描作品
   

 沂蒙大叔
 纸本铅笔 40x30cm
 王沂东 1998年
   男青年
 纸本铅笔 75x55cm
 王沂东 1998年
   过年
 纸本铅笔 75x55cm
 王沂东 1997年
   沉思的男青年
 纸本铅笔 40x30cm
 王沂东 1996年
   早春
 纸本铅笔 53x38cm
 王沂东 1995年
   沂蒙大爷
 纸本铅笔 40x30cm
 王沂东 1994年

 沂蒙大娘
 纸本铅笔 40x30cm
 王沂东 1994年
   老农
 纸本铅笔 40x30cm
 王沂东 1994年
   黄昏
 纸本铅笔 53x38cm
 王沂东 1993年
     

王沂东 1980's素描作品

 乡村小景
 纸本铅笔 35x25cm
 王沂东 1988年
   翻绳
 纸本铅笔 55x70cm
 王沂东 1982年
   暮归(大学二年级创作课
      素描稿)
 纸本铅笔 100x200cm
 王沂东 1981年
   男人体写生
 纸本铅笔 120x70cm
 王沂东 1980年
   

王沂东 1970's素描作品

 维纳斯石膏像写生
 纸本铅笔 120x70cm
 王沂东 1978年
         


京ICP备10049778号  总编辑: 晓叶 电子邮箱:469299329@qq.com  artbrothers@163.com 本站网络实名、通用网址:艺术兄弟网
网址:artbrothers.cn  艺术兄弟.中国  wangyidong.com  王沂东油画作品  王沂东素描作品 等所有信息未经过允许严禁转载