Wang Yidong's
Home Page
Wang Yidong's
Oil Paintings
Wang Yidong's
Drawing&Sketches
Wang Yidong's
Limited Edition Prints
Wang Yidong's
Biography
Wang Yidong's
Art Online
Wang Yidong's
Creative Archive

Art Brothers

Contact Us
 王沂东主页  王沂东油画  王沂东素描  王沂东限量版画  王沂东传略  王沂东艺术在线  王沂东创作档案  艺术兄弟网  联系我们
                 
    首页 > 王沂东主页 > 王沂东2000's以来油画        
Wang Yidong's
Oil Paintings

List of Oil Paintings
1970's 1980's 1990's 2000's以来
王沂东油画 王沂东油画全集目录
    风景画
红色系列  
  黑白系列   历史画  
春袭羽萍沟
 太行喜事
 布面油画 180x350cm
 王沂东 2014年

   沐浴春风
 布面油画 120x80cm
 王沂东 2014年

   二妮的红盖头
 布面油画 140x80cm
 王沂东 2013年

   寄语青石沟
 布面油画 117x73cm
 王沂东 2011年

   溪流
 布面油画 100x80cm
 王沂东 2006年

   巴黎街道写生
 布面油画 22x16.5cm
 王沂东 2000年
春袭羽萍沟
 盛装的维吾尔族姑娘
 布面油画 60x120cm
 王沂东 2012年

   蒙山晨雾
 布面油画 120x120cm
 王沂东 2011年

   春袭羽萍沟
 布面油画 180x145cm
 王沂东 2009-2010年

   天上人间二
 布面油画 90x200cm
 王沂东 2003年

   天上人间
 布面油画 90x250cm
 王沂东 2003年

   巴黎市政厅
 布面油画 35x27cm
 王沂东 2000年

 美丽乡村3-迎春
 布面油画 100x100cm
 王沂东 2009年

   美丽乡村
 布面油画 100x100cm
 王沂东 2009年

   美丽乡村2-探春
 布面油画 80x80cm
 王沂东 2009年

   沂河边上
 布面油画 150x100cm
 王沂东 2002年

   日月潭
 布面油画 79.5x100cm
 王沂东 2002年

   巴黎圣母院旁的桥
 布面油画 35x27cm
 王沂东 2000年

白玉兰
 一缕清风
 布面油画 190x190cm
 王沂东 2009年

   一抹白云
 布面油画 100x100cm
 王沂东 2008年

   约会春天
 布面油画 100x150cm
 王沂东 2007年

   蝉鸣
 布面油画 150x100cm
 王沂东 2000年

   白玉兰
 布面油画 61x50cm
 王沂东 2000年

   法国巴黎街景
 布面油画 35x27cm
 王沂东 2000年

 阳光和我同行
 布面油画 180x140cm
 王沂东 2006年

   远方的来信
 布面油画 100x150cm
 王沂东 2006年

   等
 布面油画 70x70cm
 王沂东 2006年

   少女和桃子
 布面油画 104x104cm
 王沂东 1998年

   泉
 布面油画 179x90cm
 王沂东 1999年

   法国莫哈小镇水坝
 布面油画 40.7x26.6cm
 王沂东 2000年

 信
 布面油画 100x150cm
 王沂东 2006年

   我心中的远方
 布面油画 150x100cm
 王沂东 2006年

   听雨-夏秋时节
 布面油画 100x90cm
 王沂东 2006年

   旷野的回声
 布面油画 190x185cm
 王沂东 1997-1998年

   沂蒙小调
 布面油画 190x180cm
 王沂东 1994年

   法国莫哈小镇河畔
 布面油画 23.6x34cm
 王沂东 2000年

 闹房之二-吉祥烟
 布面油画 150x250cm
 王沂东 2006-2007年

   静静的蒙山雪
 布面油画 100x150cm
 王沂东 2005年

   唢呐闹春
 布面油画 150x180cm
 王沂东 2005年

   蒲公英
 布面油画 65x65cm
 王沂东 1994年

   沂河水
 布面油画 190x185cm
 王沂东 1993年

   法国莫哈小镇街景
 布面油画 40.5x26.7cm
 王沂东 2000年
 深山的太阳
 布面油画 150x100cm
 王沂东 2005年

   心愿
 布面油画 60x50cm
 王沂东 2005年

   纯真年代
 布面油画 180x180cm
 王沂东 2004年

   毛毛雨
 布面油画 80x100cm
 王沂东 1993年

   春天勿忘我
 布面油画 65x65cm
 王沂东 1992年

   巴黎教堂
 布面油画 50.2x61.1cm
 王沂东 2000年
 冬天里的阳光
 布面油画 180x130cm
 王沂东 2004年

   山喜鹊
 布面油画 105x105cm
 王沂东 2004年

   心想事成
 布面油画 100x80cm
 王沂东 2003年

   天边的云朵
 布面油画 100x80cm
 王沂东 1992年

   秋风掠过山梁
 布面油画 100x150cm
 王沂东 1992年

   农家小院
 布面油画 45x45cm
 王沂东 1989年
 吉日
 布面油画 169x90cm
 王沂东 2002年

   回娘家
 布面油画 100x200cm
 王沂东 2002年

   等待
 布面油画 138x105cm
 王沂东 2002年

   蒙山雨
 布面油画 190x185cm
 王沂东 1991年

   惊鸟
 布面油画 100x90cm
 王沂东 1991年

   冬天里的阳光
 布面油画 100x150cm
 王沂东 1989年
 温暖的阳光
 布面油画 198x88.5cm
 王沂东 2001年

   罂粟花
 布面油画 150x100cm
 王沂东 2000年

   听雨
 布面油画 89x89cm
 王沂东 2000年

   风停了
 布面油画 100x90cm
 王沂东 1991年

   春寒
 布面油画 100x90cm
 王沂东 1991年

   母与女
 布面油画 120x120cm
 王沂东 1984年
 思念远方
 布面油画 100x80cm
 王沂东 2000年

   石榴熟了
 布面油画 60x50cm
 王沂东 1999年

   三月的雪
 布面油画 100x150cm
 王沂东 1999年

   远雷
 布面油画 80x100cm
 王沂东 1990年

   惊蛰
 布面油画 80x100cm
 王沂东 1990年

   村头小景
 布面油画 49.3x54.4cm
 王沂东 1983年
 清晨
 布面油画 65x65cm
 王沂东 1999年

   深秋
 布面油画 90x90cm
 王沂东 1998年

   闹房
 布面油画 180.5x190.5cm
 王沂东 1998年

   微风
 布面油画 65x80cm
 王沂东 1988年

   窗前的女人体
 布面油画 50x60cm
 王沂东 1988年

   新疆写生俄罗斯族大妈
 布面油画 70x50cm
 王沂东 1981年
 山里的媳妇
 布面油画 190x185cm
 王沂东 1997年

   陌生人
 布面油画 100x100cm
 王沂东 1997年

   寂静的山岗
 布面油画 100x80cm
 王沂东 1997年

   铁蛋
 布面油画 61x46cm
 王沂东 1986年

   刘二叔
 布面油画 65x50cm
 王沂东 1986年

   沂蒙新春
 布面油画 150x110cm
 王沂东 1977年
 
 雪落无声
 布面油画 100x150cm
 王沂东 1996年

   遐想
 布面油画 120x120cm
 王沂东 1996年

  守夜的新娘
 布面油画 150x100cm
 王沂东 1996年

   肖像
 布面油画 55x60cm
 王沂东 1986年
   北方女子肖像
 布面油画 61x43cm
 王沂东 1986年
   
 
 待嫁的新娘
 布面油画 150x100cm
 王沂东 1996年
   早春
 布面油画 100x80cm
 王沂东 1995年
   吉日
 布面油画 150x100cm
 王沂东 1995年
   母与女
 布面油画 120x120cm
 王沂东 1984年
   有这么一个小院
 布面油画 180x180cm
 王沂东 1983年
   
   
 醉新郎
 布面油画 105x138cm
 王沂东 1994年
  早春的雪
 布面油画 80x100cm
 王沂东 1994年
   我有一个梦
 布面油画 120x120cm
 王沂东 1994年
         
   
 新娘
 布面油画 150x100cm
 王沂东 1993年
   黄昏
 布面油画 65x65cm
 王沂东 1993年
   新娘子
 布面油画 153x103cm
 王沂东 1992年
     
   
 盛装的新娘
 布面油画 61x50cm
 王沂东 1992年
   沂蒙娃
 布面油画 65x55cm
 王沂东 1990年
           
   


京ICP备10049778号  总编辑: 晓叶 电子邮箱:469299329@qq.com  artbrothers@163.com 本站网络实名、通用网址:艺术兄弟网
网址:artbrothers.cn  艺术兄弟.中国  wangyidong.com  王沂东油画作品  王沂东素描作品 等所有信息未经过允许严禁转载