Wang Yidong's
Home Page
Wang Yidong's
Oil Paintings
Wang Yidong's
Drawing&Sketches
Wang Yidong's
Limited Edition Prints
Wang Yidong's
Biography
Wang Yidong's
Art Online
Wang Yidong's
Creative Archive

Art Brothers

Contact Us
 王沂东主页  王沂东油画  王沂东素描  王沂东限量版画  王沂东传略  王沂东艺术在线  王沂东创作档案  艺术兄弟网  联系我们
                 
    首页 > 王沂东主页 > 王沂东1990's油画        
Wang Yidong's
Oil Paintings

List of Oil Paintings
1970's 1980's 1990's 2000's以来
王沂东油画 王沂东油画全集目录
 石榴熟了
 布面油画 60x50cm
 王沂东 1999年

   三月的雪
 布面油画 100x150cm
 王沂东 1999年

   清晨
 布面油画 65x65cm
 王沂东 1999年

   深秋
 布面油画 90x90cm
 王沂东 1998年

   少女和桃子
 布面油画 104x104cm
 王沂东 1998年

   闹房
 布面油画 190x185cm
 王沂东 1998年


 泉
 布面油画 179x90cm
 王沂东 1998年

   山里的媳妇
 布面油画 190x185cm
 王沂东 1997年

   陌生人
 布面油画 100x100cm
 王沂东 1997年

   寂静的山岗
 布面油画 100x80cm
 王沂东 1997年

   旷野的回声
 布面油画 190x185cm
 王沂东 1997-1998年

   雪落无声
 布面油画 100x150cm
 王沂东 1996年


 遐想
 布面油画 120x120cm
 王沂东 1996年

   守夜的新娘
 布面油画 150x100cm
 王沂东 1996年

   待嫁的新娘
 布面油画 150x100cm
 王沂东 1996年

   早春
 布面油画 100x80cm
 王沂东 1995年

   吉日
 布面油画 150x100cm
 王沂东 1995年

   醉新郎
 布面油画 105x138cm
 王沂东 1994年


 早春的雪
 布面油画 80x100cm
 王沂东 1994年

   沂蒙小调
 布面油画 190x180cm
 王沂东 1994年

   我有一个梦
 布面油画 120x120cm
 王沂东 1994年

   蒲公英
 布面油画 65x65cm
 王沂东 1994年

   沂河水
 布面油画 190x185cm
 王沂东 1993年

   新娘
 布面油画 150x100cm
 王沂东 1993年


 毛毛雨
 布面油画 80x100cm
 王沂东 1993年

   黄昏
 布面油画 65x65cm
 王沂东 1993年

   新娘子
 布面油画 153x103cm
 王沂东 1992年

   天边的云朵
 布面油画 100x80cm
 王沂东 1992年

   盛装的新娘
 布面油画 61x50cm
 王沂东 1992年

   秋风掠过山梁
 布面油画 100x150cm
 王沂东 1992年


 春天勿忘我
 布面油画 65x65cm
 王沂东 1992年

   蒙山雨
 布面油画 190x185cm
 王沂东 1991年

   惊鸟
 布面油画 100x90cm
 王沂东 1991年

   风停了
 布面油画 100x90cm
 王沂东 1991年

   春寒
 布面油画 100x80cm
 王沂东 1991年

   远雷
 布面油画 80x100cm
 王沂东 1990年


 沂蒙娃
 布面油画 65x55cm
 王沂东 1990年

   惊蛰
 布面油画 80x100cm
 王沂东 1990年

 
 
 
 
   


京ICP备10049778号  总编辑: 晓叶 电子邮箱:469299329@qq.com  artbrothers@163.com 本站网络实名、通用网址:艺术兄弟网
网址:artbrothers.cn  艺术兄弟.中国  wangyidong.com  王沂东油画作品  王沂东素描作品 等所有信息未经过允许严禁转载