Wang Yidong's
Home Page
Wang Yidong's
Oil Paintings
Wang Yidong's
Drawing&Sketches
Wang Yidong's
Limited Edition Prints
Wang Yidong's
Biography
Wang Yidong's
Art Online
Wang Yidong's
Creative Archive

Art Brothers

Contact Us
 王沂东主页  王沂东油画  王沂东素描  王沂东限量版画  王沂东传略  王沂东艺术在线  王沂东创作档案  艺术兄弟网  联系我们
                 
    首页 > 王沂东主页 > 王沂东1980's素描        
Wang Yidong's
Drawing&Sketches

List of Drawing&Sketches
1970's 1980's 1990's 2000's以来
王沂东素描 王沂东素描全集目录
 乡村小景
 纸本铅笔 35x25cm
 王沂东 1988年
   翻绳
 纸本铅笔 55x70cm
 王沂东 1982年
   暮归(大学二年级创作课
      素描稿)
 纸本铅笔 100x200cm
 王沂东 1981年
   男人体写生
 纸本铅笔 120x70cm
 王沂东 1980年
   
   


京ICP备10049778号  总编辑: 晓叶 电子邮箱:469299329@qq.com  artbrothers@163.com 本站网络实名、通用网址:艺术兄弟网
网址:artbrothers.cn  艺术兄弟.中国  wangyidong.com  王沂东油画作品  王沂东素描作品 等所有信息未经过允许严禁转载